Google Classroom

In de hogere groepen werken wij naast Social Schools voor contacten met ouders met Google Classroom voor contacten met leerlingen. Dit is een pagina, door de groepsleerkracht aangemaakt, waarop huiswerk en benodigde materialen of leerwerk wordt geplaatst. Leerlingen kunnen thuis inloggen via cool.cloudwise.nl (ze hebben eigen inloggegevens die zij ook in de klassen gebruiken) en via het icoontje de Classroom openen. 

Aan de start van het schooljaar wordt aan de leerlingen uitgelegd hoe zij hier komen en hoe zij hiermee kunnen werken. De verwachtingen worden in de eerste schoolweken besproken. 

U kunt thuis indien gewenst meekijken, als uw kind heeft ingelogd. Het is echter bedoeld voor de leerlingen; zij hebben de toelichting van de leerkracht ontvangen.