Aanmelden en informatiebijeenkomsten

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze school! Hieronder een aantal belangrijke zaken rond een aanmelding van een nieuwe leerling.

Onze school hanteert een maximale groepsgrootte van 29 leerlingen met een streven naar een evenredige verdeling jongens en meisjes per klas. Daar onze school voor de groepen 3 t/m 8 één lokaal kan inrichten, zijn wij gebonden aan een maximaal aantal kleuters voor de instroom. 
Daarnaast bestaat een wachtlijst. De notaris loot tweemaal per jaar voor het beschikbaar aantal plaatsen in de kleuterklas(sen). Hierbij hanteren wij een postcodebeleid, d.w.z. dat de kinderen uit de postcodes 3061 en 3062 bij de loting voorrang hebben op kinderen die van buiten deze postcodes komen.

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen en kinderen van medewerkers genieten altijd een voorrangsplaatsing.

Wanneer het een zij-instroom (instroom in een hogere groep, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing) betreft, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.

 

Het aanmelden van leerlingen

Indien u, na het bekijken van onze website en met name de schoolgids en misschien zelfs het bezoeken van een informatiebijeenkomst, besloten heeft uw kind aan te melden voor De Kralingsche School, kunt u hem of haar omstreeks de 3e verjaardag inschrijven door het ingevulde

 

op te sturen naar:

De Kralingsche School
T.a.v. Mevrouw M. Lew
Postbus 4027
3006 AA Rotterdam
administratie@kralingscheschool.nl

U ontvangt een bevestigingsmail.
De werkdagen van mevrouw Lew zijn maandag en woensdag tussen 08.15 en 12.15 uur en vrijdag tussen 09.15 en 12.15 uur. 


Indien voor een cursusjaar het aantal inschrijvingen voor plaatsing op De Kralingsche School groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, geschiedt plaatsing volgens de lotingsprocedure zoals hieronder beschreven.

 

Procedure loting en wachtlijst van De Kralingsche School

Een aantal voorwaarden om mee te kunnen loten:

 • U dient in het postcodegebied 3061 of 3062 te wonen.
 • De kinderen die al een broer of zus op De Kralingsche School hebben of kind zijn van een medewerker, krijgen voorrang bij plaatsing.
 • Loting geschiedt voor het beschikbaar aantal plaatsen in groep 1, wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbaar aantal plaatsen.
 • Kinderen loten mee in de eerstvolgende loting nadat het kind 3 jaar is geworden.
 • Er wordt twee keer per jaar geloot, in januari en in juli.
 • Loting geschiedt onder toezicht van een notaris.
 • Aangemelde leerlingen die niet worden ingeloot, komen op de wachtlijst. Zij worden daarmee niet ingeschreven.
 • Kinderen die na de loting worden aangemeld, komen ook op de wachtlijst.
 • Voor kinderen die niet in het postcodegebied ‪3061 of 3062 wonen, loten deze kinderen in de loting in januari voor een plaats op de wachtlijst buiten postcodegebied.
 • Wanneer gedurende het schooljaar een plek vrijkomt in een klas, wordt de wachtlijst per groep en per geslacht (in eerste instantie binnen postcodegebied, daarna erbuiten) geraadpleegd. De toelatingsprocedure wordt gevolgd.

Loting      

 Kinderen geboren tussen  Laatste dag inschrijving
     
januari 2024  1 juli 2020 en 31 december 2020  31 december 2023
juli 2024  1 januari 2021 en 30 juni 2021

 30 juni 2024

januari 2025  1 juli 2021 en 31 december 2021  31 december 2024

 

Informatiebijeenkomsten

Wat fijn dat u oprecht geïnteresseerd bent in onze school! Om u een nog beter beeld te geven van De Kralingsche School, nodigen wij u van harte uit een informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de directeur over de school, wat gangbaar is op onze school, welke gebruiken er zijn en wat onze school uw kind(eren) te bieden heeft. Ook worden vragen beantwoord. Vervolgens wordt u door leerlingen van de school rondgeleid. Ook zij zullen met liefde uw vragen (eerlijk!) beantwoorden.

Er is in schooljaar 2023-2024 een mogelijkheid om één van de informatiebijeenkomsten te bezoeken:

 • vrijdag 15 september
 • vrijdag 27 oktober
 • vrijdag 17 november
 • vrijdag 26 januari
 • vrijdag 1 maart
 • vrijdag 5 april
 • vrijdag 31 mei
 • vrijdag 28 juni

De bijeenkomsten starten 08.45 uur en duren ongeveer 45 minuten, waarna een rondleiding door de school verzorgd wordt door leerlingen. In totaal kunt u rekenen op een tijdsbesteding van maximaal anderhalf uur. 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar mevrouw M. Lew: administratie@kralingscheschool.nl 

U krijgt een bevestigingsmail.

Wanneer er teveel inschrijvingen zijn voor één moment, krijgt u bericht met het verzoek een andere bijeenkomst te kiezen.