Aanmelden en informatieochtenden

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze school! Hieronder een aantal belangrijke zaken rond een aanmelding van een nieuwe leerling.

Onze school hanteert een maximale groepsgrootte van 29 leerlingen met een streven naar een evenredige verdeling jongens en meisjes per klas. Daar onze school voor de groepen 3 t/m 8 één lokaal kan inrichten, zijn wij gebonden aan een maximaal aantal kleuters voor de instroom. 
Daarnaast bestaat een wachtlijst. De notaris loot tweemaal per jaar voor het beschikbaar aantal plaatsen in de kleuterklas(sen). Hierbij hanteren wij een postcodebeleid, d.w.z. dat de kinderen uit de postcodes 3061 en 3062 bij de loting voorrang hebben op kinderen die van buiten deze postcodes komen.

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen genieten altijd een voorrangsplaatsing.

 

Het aanmelden van leerlingen

Indien u, na het bekijken van onze website en met name de schoolgids en misschien zelfs het bezoeken van een informatieochtend, besloten heeft uw kind aan te melden voor De Kralingsche School, kunt u hem of haar omstreeks zijn of haar 3e verjaardag inschrijven door het ingevulde aanmeldingsformulier op te sturen naar:

De Kralingsche School
T.a.v. Mevrouw M. Lew
Postbus 4027
3006 AA Rotterdam
administratie@kralingscheschool.nl

U ontvangt een bevestigingsmail.
De werkdagen van mevrouw Lew zijn maandag, woensdag en vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. 


Indien voor een cursusjaar het aantal inschrijvingen voor plaatsing op De Kralingsche School groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, geschiedt plaatsing volgens de lotingsprocedure zoals hieronder beschreven.

De eerstvolgende loting is voor kinderen geboren tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018. Deze loting vindt plaats op vrijdag 14 januari 2022. Inschrijvingen voor deze loting dienen vóór donderdag 23 december 2021 door ons ontvangen te zijn.

 

Procedure loting en wachtlijst van De Kralingsche School

Een aantal voorwaarden om mee te kunnen loten:

 • U dient in het postcodegebied 3061 of 3062 te wonen.
 • De kinderen die al een broer of zus op De Kralingsche School hebben, krijgen voorrang bij plaatsing.
 • Kinderen loten mee in de eerstvolgende loting nadat het kind 3 jaar is geworden.
 • Er wordt twee keer per jaar geloot, in januari en in juli.
 • Loting geschiedt onder toezicht van een notaris.
 • Voor kinderen die vóór 30 juni 2018 geboren zijn, is al geloot. Kinderen die na de loting worden aangemeld, komen op de wachtlijst.
 • Voor kinderen die niet in het postcodegebied ‪3061 of 3062 wonen, loten deze kinderen in de loting in januari voor een plaats op de wachtlijst.

Loting      

 Kinderen geboren tussen Laatste dag inschrijving
14 januari 2022  1 juli 2018 en 31 december 2018 23 december 2021
juli 2022 1 januari 2019 en 30 juni 2019 30 juni 2022
januari 2023 1 juli 2019 en 31 december 2019 31 december 2022

 

Informatieochtenden

Wat fijn dat u oprecht geïnteresseerd bent in onze school! Om u een nog beter beeld te geven van De Kralingsche School, nodigen wij u van harte uit een informatieochtend bij te wonen. Tijdens deze ochtend vertelt de directeur over de school, wat gangbaar is op onze school, welke gebruiken er zijn en wat onze school uw kind(eren) te bieden heeft. Ook worden vragen beantwoord. Vervolgens wordt u door leerlingen van de school rondgeleid. Ook zij zullen met liefde uw vragen (eerlijk!) beantwoorden!

Er is een mogelijkheid om één van de informatieochtenden te bezoeken:

 • vrijdag 19 november
 • vrijdag 21 januari
 • vrijdag 25 maart
 • vrijdag 20 mei

De bijeenkomsten beginnen om 08.45 uur en duren ongeveer één uur. De informatieochtend is bedoeld voor alle ouders die interesse hebben in De Kralingsche School.

U kunt zich aanmelden voor deze ochtenden door een e-mail te sturen naar mevrouw M. Lew: administratie@kralingscheschool.nl 

U krijgt een bevestigingsmail.

Wanneer er teveel inschrijvingen zijn voor één ochtend, krijgt u bericht met het verzoek een andere ochtend te kiezen. 

In verband met de coronamaatregelen vinden de informatieochtenden digitaal plaats. U ontvangt kort voor aanvang een link in de mailbox waarmee u zich heeft opgegeven voor de informatieochtend.