Aanmelden en informatiebijeenkomsten

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze prachtige school! Hieronder een aantal belangrijke zaken rond een aanmelding van een nieuwe leerling.

Onze school hanteert een maximale groepsgrootte van 29 leerlingen met een streven naar een evenredige verdeling jongens en meisjes per klas. Omdat onze school voor de groepen 3 t/m 8 één lokaal kan inrichten, zijn wij gebonden aan een maximaal aantal kleuters voor de instroom. 
Daarnaast bestaat een wachtlijst. De notaris loot tweemaal per jaar voor het beschikbaar aantal plaatsen in de kleuterklas(sen). Hierbij hanteren wij een postcodebeleid, d.w.z. dat de kinderen uit de postcodes 3061 en 3062 bij de loting voorrang hebben op kinderen die van buiten deze postcodes komen.

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen en kinderen van medewerkers genieten altijd een voorrangsplaatsing.

Wanneer het een zij-instroom (instroom in een hogere groep, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing) betreft, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen. We maken dan altijd een afspraak om met u in gesprek te gaan over uw kind(eren) en de plek die wij eventueel kunnen bieden.

 

Het aanmelden van leerlingen

Wanneer u, na het bekijken van onze website, het bezoeken van een informatiebijeenkomst of een persoonlijke rondleiding door onze directeur, besloten heeft uw kind aan te melden voor De Kralingsche School, kunt u hem of haar vanaf  de 3e verjaardag inschrijven door het ingevulde aanmeldingsformulier.

 

 

 

op te sturen naar:

De Kralingsche School
T.a.v. Mevrouw M. Lew
Postbus 4027
3006 AA Rotterdam
administratie@kralingscheschool.nl

Als het formulier bij ons is aangekomen ontvangt u een bevestigingsmail.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met mevrouw Lew. Haar werkdagen zijn maandag en woensdag tussen 08.15 en 12.15 uur en vrijdag tussen 09.15 en 12.15 uur. 


Indien voor een cursusjaar het aantal inschrijvingen voor plaatsing op De Kralingsche School groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, geschiedt plaatsing volgens de lotingsprocedure zoals hieronder beschreven.

 

Procedure loting en wachtlijst van De Kralingsche School

Een aantal voorwaarden om mee te kunnen loten:
 

        Kinderen die binnen het postcodegebied 3061 of 3062 wonen.

 • U dient in het postcodegebied 3061 of 3062 te wonen.
 • De kinderen die al een broer of zus op De Kralingsche School hebben of kind zijn van een medewerker, krijgen voorrang bij plaatsing.
 • Loting geschiedt voor het beschikbaar aantal plaatsen in groep 1, wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbaar aantal plaatsen.
 • Kinderen loten mee in de eerstvolgende loting nadat het kind 3 jaar is geworden.
 • Er wordt twee keer per jaar geloot, in januari en in juli.
 • Loting geschiedt onder toezicht van een notaris.
 • Aangemelde leerlingen die niet worden ingeloot, komen op de wachtlijst. Zij worden daarmee niet ingeschreven.
 • Kinderen die na de loting worden aangemeld, komen ook op de wachtlijst.

        Kinderen die buiten het postcodegebied 3061 of 3062 wonen.

 • Voor kinderen die niet in het postcodegebied ‪3061 of 3062 wonen gaat het iets anders. Deze kinderen loten alleen mee in de loting van januari voor een plaats op de wachtlijst buiten postcodegebied.
 • Wanneer gedurende het schooljaar een plek vrijkomt in een klas, wordt de wachtlijst per groep en per geslacht (in eerste instantie binnen postcodegebied, daarna erbuiten) geraadpleegd. De toelatingsprocedure wordt gevolgd.
   

Loting      

 Kinderen geboren tussen  Laatste dag inschrijving
     
3 juli 2024  1 januari 2021 en 30 juni 2021  30 juni 2024
januari 2025  1 juli 2021 en 31 december 2021  31 december 2024
juli 2025  1 januari 2022 en 30 juni 2022  30 juni 2025

 

Informatiebijeenkomsten

Om u een goed beeld te geven van De Kralingsche School, nodigen wij u van harte uit een informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst vertelt onze directeur, Riekelt Korf, u van alles over de school, wat is gangbaar, welke gebruiken er zijn en wat heeft De Kralingsche School uw kind(eren) te bieden. Ook worden vragen beantwoord.
Vervolgens wordt u door twee kinderen uit groep 8 rondgeleid. Ook zij zullen met liefde uw vragen (eerlijk!) beantwoorden.

Er is een mogelijkheid om één van de informatiebijeenkomsten te bezoeken:

 • vrijdag 28 juni (vol)
 • vrijdag 27 september
 • vrijdag 25 oktober 
 • vrijdag 29 november

De bijeenkomsten starten om 08.45 uur en duren ongeveer 45 minuten, waarna een rondleiding door de school verzorgd wordt door de kinderen van groep 8. In totaal kunt u rekenen op een tijdsbesteding van maximaal anderhalf uur. 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar mevrouw M. Lew: administratie@kralingscheschool.nl 

U krijgt een bevestigingsmail als de aanmelding goed is binnengekomen.

Wanneer er teveel inschrijvingen zijn voor één moment, krijgt u een mail met het verzoek een andere bijeenkomst te kiezen.