Toezichthoudend bestuur

Het bestuur van “Vereniging De Kralingsche School” is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en fungeert tevens als intern toezichthouder als bedoeld in de wet op het primair onderwijs. Bij de vervulling van onze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich op de kwaliteit van het onderwijs, professioneel en transparant besturen en goed werkgeverschap en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de vereniging en de school.

Per 1 november 2020 is de structuur van het bestuur gewijzigd, waarbij Mevrouw Hill-Veen functioneert als uitvoerend bestuurder en de ouders als toezichthoudend orgaan. 

De taakverdeling binnen het toezichthoudend bestuur in schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Voorzitter 

De heer Hans Slager

Penningmeester 

De heer Jos Dirkse

Personeelszaken

Mevrouw Ellen Hoogervorst-van der Meer

Secretaris en Huisvestingszaken

De heer Maarten van den Berg

Onderwijskundige zaken 

De heer Falco Zwinkels

Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft voor het bestuur, kunt u zich richten tot de bestuursleden, via e-mail: bestuurder@kralingscheschool.nl