Verlofregeling

Het kan zijn dat u buiten de geldende vakanties en vrije dagen een verlofdag voor uw kind(eren) nodig heeft. De app van Social Schools biedt de optie verlofaanvragen. Deze vult u in en wordt na verzenden bij de directie aangeboden. De directie beoordeelt uw aanvraag en zorgt voor een reactie in de omgeving van Social Schools. Op basis van uw eigen instellingen ontvangt u eventueel een bevestiging in uw mailbox. Uw verzoek dient tenminste 8 weken van tevoren te worde ingediend, tenzij er sprake is van een calamiteit. 
Een verlofaanvraag buiten schoolvakanties is opgenomen in de Leerplichtwet 1969, artikelen 11, 13a en 14.

Mocht de aard van uw beroep ervoor zorgen dat uw gezin niet in staat is tijdens één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan, dan vermeldt u dit in de aanvraag. Levert u dan ook een (digitale) werkgeversverklaring aan. Andere redenen voor geoorloofd verzuim zijn een bruiloft, jubileum, verhuizing of een overlijden in de familie. 

N.B. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd schoolverzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks de negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

 

De Nederlandse overheid heeft in de "Leerplichtwet" vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. In die wet staat dan ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van de Rotterdamse schoolbesturen, besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken.

Extra verlof kan alleen verleend worden als er sprake is van:

 • bepaalde religieuze feestdagen;
 • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan;
 • andere gewichtige omstandigheden.

Er mag dus geen vrij gegeven worden in verband met: 

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen; 
 • door anderen betaalde vakanties; 
 • het ophalen van familie; 
 • midweek of weekeinde vakanties; 
 • al jaren niet op vakantie geweest; 
 • reeds tickets gekocht of reserveringen gedaan; 
 • meereizen met anderen; 
 • reeds een ander kind dat vrij heeft of "er wordt toch geen les meer gegeven."