BPS

Op De Kralingsche School werken we samen aan uitdagend onderwijs. Dit uitdagende onderwijs wordt vormgegeven door middel van een gedifferentieerd en divers aanbod dat de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelt en borg staat voor een brede ontwikkeling.

De leeractiviteiten en het leeraanbod komen tegemoet aan verschillen tussen leerlingen. Dat zijn verschillen in persoonlijke interesses maar ook verschillen in eigenschappen, kwaliteiten en talenten van onze leerlingen. Wij stimuleren kinderen om eigen keuzes te maken. We bieden ruimte om de eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Voor kinderen die makkelijk leren is er de uitdaging voor De Kralingsche School om ook hen te blijven stimuleren en uitdagen. Als Kralingsche School zijn we aangesloten bij de Vereniging Begaafdheidsprofiel Scholen (BPS). Deze vereniging vormt een netwerk waarin deskundigheid en ervaringen gedeeld worden op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Als school voldoen we aan de standaarden die door de Vereniging zijn opgesteld. Daarmee zijn we in het bezit van een certificaat BPS. Dit netwerk houdt ons scherp om blijvend aan de aandachtspunten te werken en helpt ons te zoeken naar mogelijkheden voor een aansluitend onderwijsaanbod.

Wilt u meer weten over de Vereniging en hoe dit ons helpt in het organiseren voor een passend aanbod? www.begaafdheidsprofielscholen.n