Samenwerkingsverband PPO

De Kralingsche School maakt deel uit van samenwerkingsverband 28.06, PPO Rotterdam, en onderschrijft de doelstellingen die dit samenwerkingsverband heeft geformuleerd in het Bovenschools Zorgplan. Wij hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld, waarin de grenzen aan onze zorg worden omschreven. Zo heeft ons pand enkel trappen, waardoor ons pand niet rolstoeltoegankelijk is. 

Onze intern begeleider heeft nauw contact met de schoolcontactpersoon vanuit PPO Rotterdam.