Buitenschoolse opvang

Aan onze school is geen BSO verbonden; inpandig is er geen BSO. We hebben wel contacten met de vier meest betrokken BSO-organisaties.

Ouders kiezen voor een KDV en later vaak een BSO van dezelfde organisatie. De meeste leerlingen van onze school gaan naar CompaNanny, Frida Dida, De Dikke Deur of NSO De Speeltuin.

Zo nu en dan komt er een aanbod voor naschoolse activiteiten mee vanuit de school. Dit is vrijblijvend en niet gebonden aan een BSO. 

Op maandag wordt na schooltijd een lokaal verhuurd voor schaakles. Hier nemen ook leerlingen van onze school aan deel.