Schooltijden

Leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen om 08.20 uur bij de kleuteringang aan de voorkant van het pand aan de leerkracht overgedragen worden. 
Na schooltijd (14.50 uur en op woensdag 12.00 uur) worden deze leerlingen opgehaald op het achterplein.

Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verzamelen vanaf 08.15 uur op het achterplein. Om 08.20 uur klinkt de bel en betreden deze leerlingen het schoolgebouw. De schooldeuren worden om 08.30 uur gesloten. Alle leerlingen worden dan in de klas verwacht.
Na schooltijd (15.00 uur en op woensdag 12.00 uur) verlaten de leerlingen van groep 3 en 4 het pand via het achterplein, de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 via de voordeur.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag    

08.30 - 15.00 uur 3 t/m 8
08.20 - 14.50 uur kleuters

Woensdag

08.30 - 12.00 uur 3 t/m 8
08.20 - 12.00 uur kleuters

We hanteren een continurooster, dat betekent dat de leerlingen onder toezicht buitenspel hebben en in hun klas lunchen met elkaar. Deze lunch wordt van thuis meegenomen.