Ons onderwijs en leerlingbegeleiding

"Niet leren, maar ervaren!"

 

Onze school telt momenteel 212 leerlingen. In ons pand vindt u op de begane grond twee kleuterklassen, een speelzaal met multifunctionele ruimte (een podium met installaties, tevens een extra klaslokaal te realiseren) en de kamer van de conciërge.
Op de tussenverdieping zijn de directiekamer, administratieruimte (waaronder IB en RT) en teamkamer gesitueerd. 
Op de eerste verdieping vindt u ons leesplein, RT-oefenruimte en de lokalen van de groepen 3, 4 en 7.
Op de tweede verdieping is ons leerplein en de lokalen van de groepen 5, 6 en 8.
Tot slot een zolder met fantastisch uitzicht, ingericht als handvaardigheidlokaal.

Alle leerlingen leren door te doen, al dan niet eerst voorgedaan door een volwassene of door het SAMEN te doen. Dat is ons uitgangspunt en wordt met name bij wereldoriëntatie duidelijk zichtbaar. Wij dagen leerlingen uit zich te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. Spelenderwijs en coöperatief zijn onmisbare termen hierbij. We werken met de nieuwste methodes en combineren deze met (adaptieve) digitale leermiddelen, coöperatieve werkvormen en 21st century skills. 

Ons brede onderwijsaanbod wordt gekenmerkt door een curriculum met basisvakken (rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen), wereldoriëntatie en Engels, uitgebreid met lessen gymnastiek, Engels, breed aanbod (wisselende invulling per leerjaar per blok) en handvaardigheid door vakleerkrachten. 

Daarnaast worden leerlingen begeleid door een remedial teacher of de coach meer- en hoogbegaafdheid, mocht die behoefte bestaan.

In ons zorgplan omschrijven wij welke niveaus van leerlingenzorg wij hanteren. Wij vinden veiligheid de basis, wat in leerlingbegeleiding betekent dat de groepsleerkracht de grootste rol speelt. Andere begeleiders (zoals de remedial teacher) die onder schooltijd werken met onze leerlingen, doen dit met toestemming van ouders. Er vindt regelmatig overleg plaats, zowel intern tussen alle partners als met ouders, om de vorderingen te bespreken.