Team

Het team van De Kralingsche School bestaat uit gedreven, gemotiveerde, enthousiaste en gespecialiseerde (groeps)leerkrachten. Naast groepsleerkrachten hebben wij onderwijsassistenten en een vakleerkracht voor muziek, gymnastiek, handvaardigheid, meer- en hoogbegaafdheid en Engels. De leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider en de remedial teacher. Tot slot behoort de administratief medewerkster, de conciërge, de schoolmaatschappelijk werkster en de directeur tot ons team. 


Voor ouders is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Indien uit dit contact blijkt dat een overleg met de leerkracht en een andere (onderwijs)professional gewenst is, kan contact worden gelegd met de intern begeleider, de remedial teacher, de meerbegaafdenbegeleider, schoolmaatschappelijk werkster of de directie van de school. Mocht u er samen niet uitkomen, kan het bestuur worden benaderd. Tot slot kan door ouders de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld, mevrouw Duits: marjonduits@perspectief.eu.

 

Ons Team 2023/2024

juf Coby

Instroomgroep

juf Femke

Groep 1/2a

juf Floor

Groep 1/2b

juf Ingrid

Groep 1/2b

meester Marcel

Groep 3 / ict-coördinator

juf Charlotte

Groep 3 / onderbouwcoördinator

juf Iris

Groep 4

juf Roos

Groep 4

juf Anouk

Groep 5

meester Allard

Groep 5

juf Lisa

Groep 6 / gymleerkracht

juf Carlijn

Groep 6 / bovenbouwcoördinator

juf Lieke

Groep 7

juf Wilma

Groep 7

juf Suzanne

Groep 8

juf Henriëtte

Leraarondersteuner

juf Alice

Handvaardigheid

juf Wijke

Muziek

juf Angelique

Plusklas

meester Ton

Concierge

juf Margo

Administratie

juf Marjolein

RT

meester Emile

Kwaliteitscoördinator / Intern Begeleider

Riekelt Korf

Directeur