Team

Het team van De Kralingsche School bestaat uit gedreven, gemotiveerde, enthousiaste en gespecialiseerde (groeps)leerkrachten. Naast groepsleerkrachten hebben wij onderwijsassistenten en een vakleerkracht voor muziek, gymnastiek, handvaardigheid, meer- en hoogbegaafdheid en Engels. De leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider en de remedial teacher. Tot slot behoort de administratief medewerkster, de conciërge, de schoolmaatschappelijk werkster en de directeur tot ons team. 

Binnen het team is één medewerker intern vertrouwenspersoon, specifiek voor leerlingen en medewerkers.

Ouders kunnen contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, mevrouw Duits: marjonduits@perspectief.eu