Team

Het team van De Kralingsche School bestaat uit gedreven, gemotiveerde, enthousiaste en gespecialiseerde (groeps)leerkrachten. Naast groepsleerkrachten hebben wij onderwijsassistenten en een vakleerkracht voor muziek, gymnastiek, handvaardigheid, meer- en hoogbegaafdheid en Engels. De leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider en de remedial teacher. Tot slot behoort de administratief medewerkster, de conciërge, de schoolmaatschappelijk werkster en de directeur tot ons team. 


Voor ouders is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Indien uit dit contact blijkt dat een overleg met de leerkracht en een andere (onderwijs)professional gewenst is, kan contact worden gelegd met de intern begeleider, de remedial teacher, de meerbegaafdenbegeleider, schoolmaatschappelijk werkster of de directie van de school. Mocht u er samen niet uitkomen, kan het bestuur worden benaderd. Tot slot kan door ouders de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld, mevrouw Duits: marjonduits@perspectief.eu