Even voorstellen

De Kralingsche School:

 • heeft als motto: Groei bereiken we samen!

 • is een moderne, rustig gelegen basisschool met 9 groepen en totaal ongeveer 220 kinderen;

 • is op initiatief van de ouders gesticht in 1912 en sindsdien door de ouders van de school in stand gehouden. De school vierde in juni 2012 haar 100-jarig bestaan; 

 • biedt structuur binnen een leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. de leerlingen zijn op basis van hun leeftijd in jaargroepen ingedeeld, die per schooljaar leerstof krijgen aangeboden die past bij de groep. De kleutergroepen zijn heterogeen (groep 1 en 2 gemengd);

 • stelt hoge, maar realistische eisen en geeft individuele aandacht;

 • besteedt veel aandacht aan de creatieve, de lichamelijke en de culturele ontwikkeling;

 • werkt coöperatief;

 • biedt Engelse les vanaf groep 1;

 • heeft veel oog voor begeleiding aan de bovenkant én onderkant van de prestaties;

 • wil een school zijn waar kinderen zich veilig voelen;

 • heeft enthousiaste (vak)leerkrachten die hun vak beheersen.

 

De kinderen gaan graag naar onze school. Dit komt doordat:

 • wij ervoor zorgen dat aan alle facetten van de ontwikkeling aandacht besteed wordt;

 • vakleerkrachten gym, Engels, handvaardigheid, dans  en muziek verzorgen;

 • wij staan voor structuur en geborgenheid;

 • vrijheid belangrijk is en grenzen duidelijk zijn;

 • de algemeen geldende normen en waarden uitgangspunt zijn;

 • ons onderwijs modern en uitdagend is en voldoet aan de kerndoelen;

 • het onderwijs wanneer nodig aan het kind wordt aangepast;

 • we een prachtig plein hebben waar kinderen veilig en uitdagend kunnen spelen;

 • ouders actief en betrokken zijn.