Ouderbetrokkenheid

SAMEN is een kernwaarde die al vaker genoemd is. Ook in deze context is dit een passend woord.

U vertrouwt uw kroost gemiddeld acht jaar lang, veertig weken per jaar, vijf dagen per week toe aan onze professionals. De verantwoording van de algemene ontwikkeling (zoals motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel) dragen we samen. We zien ouders dan ook als partners waarbij we ieder onze verantwoordelijkheden hebben, binnen het pedagogisch en didactisch partnerschap.

We zijn van een open houding en open contact. Dit kan zijn persoonlijk, per telefoon of per mail. We zijn graag op de hoogte van wat er speelt in het privéleven van onze leerlingen en ouders zijn graag op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. We werken daarom met startgesprekken (september), vorderingsgesprekken (november) en twee rapportmomenten (februari en juni/juli). Bij het eerste rapport hoort een tienminutengesprek, bij rapport twee is dat facultatief (op initiatief van ouders of de leerkracht). Tussentijds is er uiteraard altijd de mogelijkheid een afspraak te maken voor een gesprek.

Iedere groep beschikt over twee klassenouders. Deze ouders fungeren als praktische tussenpersoon tussen de oudergroep en groepsleerkracht(en) en schakelen voor een aantal zaken ouders voor een bepaalde tijd of opdracht in. Te denken valt hierbij aan het organiseren van rij-ouders naar een (educatief) uitstapje of het organiseren van de 'juffendag.'
 

Hoe worden ouders geïnformeerd?

 • Wij hopen dat de leerlingen dagelijks met de verhalen van school thuis zullen komen, maar niet alle leerlingen zijn een prater. Daarom gebruikt de leerkracht de omgeving van Social Schools om berichten e/o beeldmateriaal te delen met ouders. Vaak worden gemaakte foto's gedeeld met de klassenouders, die voor verdere distributie zorgen.
 • De omgeving van Social Schools wordt ook gebruikt voor het inplannen van oudersgesprekken, het melden van absenties en het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.
 • De directeur verspreidt via hetzelfde medium nieuwsbrieven (Speakbrief genaamd) en overige informatie.
 • Iedere groep heeft een informatieboekje, te downloaden op deze website en aan het begin van het schooljaar verspreid onder de ouders.
 • Ouders worden uitgenodigd voor meerdere gesprekken, verspreid over het schooljaar. Natuurlijk kan buiten deze geplande afspraken een extra afspraak worden gemaakt.
 • Een leerling kan een intensief traject (eventueel met begeleiding buiten school) doorlopen. Hierover is op regelmatige basis contact tussen ouders en leerkracht(en), vaak vergezeld door de intern begeleider of directeur.
 • Jaarlijks organiseren we een thema-avond voor al onze leden.
 • In juni vindt de jaarlijkse ALV plaats. Hier zijn alle leden van de Vereniging welkom!
 • Voor groepen 7 en 8 organiseren we jaarlijks een informatieavond over de OverstapRoute (overstap naar het VO).
 • Meermaals per jaar worden inloopochtenden georganiseerd. Leerlingen tonen hun ouders waar ze in de klas mee bezig zijn, waar ze zitten in het lokaal en waar ze trots op zijn! Zie hiervoor de kalender.
 • Eénmaal per jaar organiseren we de Kijkmiddag. Dit is ter afsluiting van het schoolbrede project.

 

Activiteitencommissie

Voor het organiseren van schoolbrede projecten (zoals een sportdag, bijzondere activiteit en geplande vieringen) maar ook voor bijvoorbeeld het meedenken in gewenste vernieuwingen, doen wij een beroep op de leden van de AC. Lijkt het u iets om mee te denken of te helpen? Neem contact op via ac@kralingscheschool.nl!

 

Medezeggenschapsraad

Zie hiervoor de aparte pagina 'Medezeggenschapsraad.'