Missie en visie

Missie

Samen met de ouders en leerkrachten streven wij naar onderwijs waarin alle leerlingen de ruimte en mogelijkheden hebben gekregen vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan een stevige kennisbasis, goed burgerschap en een leven lang leren. Om deze missie te bereiken is het nodig dat op De Kralingsche School sprake is van een groeigericht/ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat waarin elk kind de kans krijgt om te leren en aangemoedigd wordt te willen en durven groeien in vaardigheden en talenten. Leerlingen dienen hiervoor betrokken te zijn bij het eigen leerproces, waarbij de leerling inzicht heeft in de eigen leerdoelen. 

Door coachend leren wordt de autonomie van het kind gestimuleerd en wordt het kind aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leerdoelen. Het kind deelt deze verantwoordelijkheid in een samenwerking met de leraren en de ouders. 

De Kralingsche School heeft ambitieuze leraren met professionele vaardigheden van hoge kwaliteit. De leraren van De Kralingsche School kunnen coachend lesgeven, zijn verantwoordelijk, stevig, zelfbewust en beschikken over en/of kunnen werken met 21st Century Skills. Zij willen permanent leren en hun vaardigheden verbeteren. De school is hier als lerende organisatie op ingericht zodat de leraren hun talenten kunnen ontwikkelen waarbij de directeur faciliteert, ondersteunt, stimuleert, coacht, stuurt en controleert. 

De Kralingsche School is een stabiele en financieel solide organisatie met een goed functionerend, transparant en rolvast bestuur en medezeggenschap. De Kralingsche School stimuleert en faciliteert ouderbetrokkenheid. 

 

Visie 

De Kralingsche School biedt ambitieus onderwijs aan ieder kind. Naast de eisen gesteld in de kerndoelen voor het basisonderwijs in Nederland geeft het onderwijs op De Kralingsche School aandacht aan de hiernavolgende onderdelen: 

  • Sociale vaardigheden 
  • 21st Century Skills 
  • Zelfbewustheid 
  • Oog voor de omgeving 
  • Ontwikkeling van talenten en creativiteit 
  • Fysieke fitheid