Onze school

Kenmerken

 • De Kralingsche School is al meer dan 100 jaar een begrip in Kralingen.
 • Een zogenoemde éénpitter, met een toezichthoudend bestuur bestaande uit ouders en een ALV als hoogste orgaan en denominatie 'algemeen bijzonder.'
 • Wij geven vanuit een niet aan enige religie verbonden overtuiging, ons onderwijs inhoud. De vieringen die jaarlijks worden georganiseerd zijn:
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Daarnaast organiseren we (sportieve) activiteiten en excursies.
 • Wij zijn trots op de betrokkenheid van de leerkrachten en de ouders.
 • Het coöperatief leren biedt werkvormen die ingezet worden om de kinderen samen bewust met het leerproces bezig te laten zijn. Samenwerken en samen leren zijn hierbij een belangrijk middel.
 • Vakleerkrachten: muziek, gymnastiek, handvaardigheid, Engels en filosofie.
  • Muziek vanaf groep 1 en het schoolkoor (vrijwillige deelname) vanaf groep 4.
  • Gymnastiek vanaf groep 1.
  • Handvaardigheid vanaf groep 2.
  • Engels vanaf groep 1.
  • Filosofie vanaf groep 5.
 • De groepen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem, daarmee zitten leeftijdsgenoten bij elkaar. Wel komt het voor dat een leerling versnelt of doubleert.
 • De Kralingsche School is een laagdrempelig toegankelijke school. De contacten met de ouders zijn open en gemoedelijk. Wij informeren de ouders over belangrijke zaken die de ontwikkeling en de vorderingen van het kind betreffen en vragen de ouders het ons te laten weten als er thuis iets gebeurt dat het gedrag van het kind op school kan beïnvloeden.
 • We werken waar mogelijk adaptief en zijn daarmee in het bezit van Chromebooks.
 • Gedegen methodes voor de zaakvakken rekenen, taal, spelling en (technisch/begrijpend) lezen. De methode Blink Wereld - waarbij ontdekkend en onderzoekend leren centraal staat - wordt gebruikt voor wereldoriëntatie.