Reünisten

Bent u reünist van De Kralingsche School? 

In 2012 bestond onze school 100 jaar. Vele reünisten zijn toen teruggekeerd naar de Rozenburglaan 27 te Rotterdam. Misschien was u er ook wel bij om sinds lange tijd weer klasgenoten te ontmoeten en met (oud-)leraren te spreken.

Op De Kralingsche School heeft u de basis gelegd voor uw verdere carrière.
Onze school wil heel graag in contact blijven met oud-leerlingen. Door de jaren heen is dat contact niet altijd onderhouden geweest. Tijdens het lustrum in 2012 hebben veel oud-leerlingen zich gelukkig aangemeld, maar het reünistenbestand is helaas nog niet op orde. 

Het bestuur heeft het als taak opgevat om het contact met reünisten te herstellen. Niet alleen omdat het jaar 2022 opnieuw een lustrumjaar is, maar ook om reünisten met een grotere regelmaat bij onze school te betrekken.

Daarom wordt er nu een grote inspanning gepleegd om het reünistenbestand van De Kralingsche School te completeren en actueel te maken.

 

Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Graag zouden wij uw gegevens willen controleren en aanvullen. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw gegevens aan te leveren?

De Kralingsche School - reünistenbestand
T.a.v. M. Lew
Postbus 4027
3006 AA Rotterdam

of

reunisten@kralingscheschool.nl

Hartelijk bedankt voor uw hulp en graag tot ziens!